Puneri Jokes

पुणेरी विनोद – Puneri Jokes

पुणेरी : ओ दुकानदार, केळी कशी दिली राव?
दुकानदार : एक रुपयाला एक
पुणेरी : काय तरी काय. साठ पैशाला देता का बोला….
दुकानदार : अहो साठ पैशात तर त्याचं साल फक्त येईल.
पुणेरी : ठीक आहे. मग हे चाळीस पैसे घ्या आणि मला सालीशिवायचं केळं द्या पाहू.

———————————————————————————–

एक बाळ जन्माला आल्या-आल्या बोलायला लागतो,
तो nurse ला विचारतो, खायला काय आहे?
nurse : पोहे आणि उपीट तयार आहे…
मुलगा: चायला! परत पुण्यात जन्माला आलो….!!

———————————————————————————–

पुणेरी boyfriend -
मुलगा: I’ll climb the tallest mountain, swim the deepest sea, walk
on fire just for you.
मुलगी: wow किती romantic…! तू मला आत्ता भेटायला येशील का?
मुलगा: आत्ता लगेच नको, पाऊस पडतोय, आई ओरडेल…!

———————————————————————————–
एक पुणेरी मुलगा आपल्या मित्रांना घरी घेऊन आला आणि म्हणाला, ” थांबा मी चहा घेऊन आलो…”
.
१० मिनीटांनी, ” चला माझा चहा घेऊन झाला आपण आता जाऊया…!”

———————————————————————————–

स्थळ : सदाशिव पेठ, पुणे.
…….
जोशीकाका : काय तात्या, आज अगदी आनंदात दिसता आहात ! काय झालं ?
तात्या : अहो, आमच्या शेजारच्या कुलकर्ण्यांना १ लाख रुपयाची लॉटरी लागलीये!
जोशीकाका : मग तुम्हाला का इतका आनंद झालाये ?
…तात्या : त्याला आता तिकिट सापडत नाहीये !

———————————————————————————–

स्थळ: (पुण्याशिवाय दुसरे असू शकत नाही.)

पेशंट:- डॉक्टर, प्लास्टिक सर्जरी करायची आहे, साधारण किती खर्च येईल?
डॉक्टर:- ३ लाख रुपये.
.
….
.
पेशंट:- (थोडा विचार करून) आणि प्लास्टिक आम्ही आणून दिले तर..??